23/01/58 ภัทรพันธุ์ทรัพย์ไพศาลค้าข้าว จ.พิจิตร

เครื่องคัดแยกขนาดรูปร่าง ตะแกรงเหลี่ยม (SIFTER) รุ่น RS-6000 1 ชุด

กระพ้อลำเลียง BUCKET ELEVATOR รุ่น BE-11T  2 ชุด

ตะแกรงกลม Length Grader #6.00 2 ชุด
มอเตอร์เกียร์ขับตะแกรงกลม 1 HP 1 ชุด