19/01/58 บจก.โรงสีข้าวชัยเสรี จ.ฉะเชิงเทรา

1.สายพานลำเลียงทริปเปอร์

2.สายพานลำเลียงตัว V

3.อุปกรณ์สำปรับชุดสายพาน

4.ชุดวาล์วและแพทฟอร์มเซอร์วิส