PL-40ST

 

PL-40ST จำนวน 6 เครื่องนี้เป็นออเดอร์ของโรงสีชัยเสรี อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โรงสีนี้บริหารโดย คุณสมเกียรติ์ ตัณฑวุฑโฒ (คุณบอล) ซึ่งเป็นผู้บริหารที่ยังอยู่ในวัยหนุ่ม แต่ใช้ความอดทน เรียนรู้ ศึกษากระบวนการอบข้าวเปลือก อย่างพิถีพิถัน จนสามารถสีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารขาวได้โดยไม่ผ่าน หรือสัมผัสขั้นตอนการขัดขาว ด้วยหินเลยแม้แต่นิดเดียว แล้วยังได้ผลผลิตข้าวสารที่ทีความลื่น สะอาด สวยงามด้วยจมูกข้าว เกือบทุกเมล็ดของข้าวต้น ซึ่งคุณบอลได้ใช้เครื่องขัดมัน PL-6000 แล้ว 2 เครื่องจึงได้ทราบข้อดีของชุดคลุกน้ำ ก่อนเข้าห้องขัด จึงได้สั่งเครื่องขัดมันรุ่น PL-40ST ซึ่งมีดีกว่าเครื่องขัดมันรุ่น PL-40S ปกติคือ

 

1.ชุดคลุกน้ำก่อนเข้าห้องขัด ทำให้มีความชื้นของผิวเมล็ดข้าว พอดีที่จะขัดสีด้วยผิวของข้าวด้วยกันเอง ทำให้ผิวรำหลุดออกง่าย และเกิดเปอร์เซ็นต์แตกหักน้อย ดีกว่าการคลุกน้ำเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะทำให้ความชื้นซึมลึกลงในผิวข้าวลึกเกินไป ทำให้เมล็ดข้าวอ่อนนิ่ม เกิดการแตกหักง่าย และการคลุกน้ำโดยปล่อยข้าวให้ไหลมายังชุดคลุกน้ำ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลก สามารถกระจายเมล็ดข้าวให้ฉีดละอองน้ำ คลุกผิวข้าวได้อย่างทั่วถึง แถมยังประหยัดพลังงานกว่าแบบ ที่ใช้มอเตอร์ขับสกรูชุดคลุกน้ำอีกด้วย

 

 

2.ความละเอียดของปริมาณน้ำ ที่ใช้คลุกผิวข้าวจำเป็นมาก จึงจะต้องใช้ Flow meter ที่ควบคุมปริมาณน้ำ ณ จุดนี้ แยกออกมาอย่างเป็นอิสระกับชุด Flow meter ที่ควบคุมการฉีดน้ำในหัวฉีด ในแกนกลางเพลา

 

3.การออกแบบขาตั้งเครื่องจักร ใส่มอเตอร์แบบหน้าแปลนอยู่ในชุดขาตั้งพร้อมกระโปรงเก็บรำทำจากสแตนเลส และมีสายพานพร้อมฝาครอบนิรภัยอยู่ในตัว ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง และใช้งานได้ง่ายดาย จากชุดตู้คอนโทรล ควบคุมระบบไฟฟ้าซึ่งใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จำเป็น ไว้ครบถ้วน

 

 

4.การใช้ Flow meter แบบเข็ม, ชุดป้อนน้ำและลมสำเร็จรูป (Water tank unit) และตัว Pressure gauge บอกค่าแรงดูดลมในห้องขัดมัน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานกับเครื่องขัดมันสามารถ ปรับตั้งค่า แรงดันน้ำ, ลม, ปริมาณน้ำที่ใช้ และทราบสถานการณ์ขัดมันในห้องขัดได้ถูกต้อง กับความเป็นจริง