MC-5000

 เครื่องทำความสะอาดอเนกประสงค์ (Multi Cleaner) รุ่น MC-5000

  

                เครื่องจักรรุ่นนี้ประกอบด้วยเครื่องทำความสะอาด และเครื่องคัดแยกหิน รวมอยู่ด้วยกันเครื่องทำความสะอาดประกอบด้วย ตะแกรง 2 ชั้น, ชั้นบนคัดแยกสิ่งเจือปนขนาดใหญ่กว่าเมล็ดพืชออก ส่วนชั้นล่างคัดแยกเอาสิ่งเจือปนขนาดเล็กกว่าเมล็ดพืชออก ส่วนเมล็ดพืชที่ผ่านชุดทำความสะอาดแล้ว จะลงมาคัดแยกสิ่งเจือปนที่ความถ่วงจำเพาะมากกว่าเมล็ดพืชออกอีก เช่น เศษโลหะ, ก้อนหิน, ก้อนกรวด, เครื่องจักรรุ่นนี้ สามารถใช้งานได้กับเมล็ดพืชหลายชนิด เช่น ข้าวเปลือก, ข้าวสาร, ถั่วเขียว, ข้าวโพด, กาแฟ, ลูกเดือย, พริกไทย, และมัสตาร์ด เป็นต้น

  

                ด้วยการใช้พัดลมแรงดูดสูง ดูดให้ห้องแยกหิน และห้องทำความสะอาดเป็นสุญญากาศ (Vacuum Suction) และเป็นระบบปิดทำให้ฝุ่นละออง และสิ่งเจือปนที่มีค่าความถ่วงจำเพาะต่ำ ถูกดูดไปกับพัดลมจนสะอาด

  

 

                การใช้มอเตอร์สั่น และแท่นลูกยางรองรับเครื่องจักรทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรทนทานมาก

 

                เครื่องจักรรุ่นนี้เหมาะกับร้านจำหน่ายข้าวสารที่เก็บสต็อกข้าวสารไว้เป็นเวลานาน เมื่อจะเอาข้าวสารมาแพ็คกิ้งใส่ถุงจำหน่าย จะต้องทำความสะอาด เอารังหนอน ตัวมอด และฝุ่นละอองออกให้สะอาดและยังสามารถตัดแยกเอาก้อนหิน ก้อนกรวด ซึ่งบางโรงสีบางโรงคัดแยกออกไม่หมด ออกจนหมดเกลี้ยง เพิ่มคุณค่าให้กับข้าวสารบรรจุถุง