งามเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2553

พบปะสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2553 
ชมรมโรงสีข้าว จ.นครปฐม วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 
ณ อาคารศูนย์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อ่านเพิ่มเติม...

งามเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2550

พบปะสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2550
ชมรมโรงสีข้าว จ.นครปฐม  วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2550
ณ อาคารศูนย์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

อ่านเพิ่มเติม...

งามแสดงสินค้า

งานแสดงสินค้านานาชาติทางด้านอุตสาหกรรมการปลูกข้าว เทคโนโลยีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิต การรักษาคุณภาพและการขนส่ง และผลิตภัณฑ์จากข้าว
วันที่ 15-17 ก.ค. 2552  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

อ่านเพิ่มเติม...