รู้จักกับเรา DESCO

 คำว่า DESCO หมายถึงอะไร ?

 

DESCO มาจากคำว่า DE + S + CO ซึ่งแต่ละคำมีความหมายว่า

DE => DELIVERY  => การส่งมอบสินค้า อย่างรวดเร็ว และ เที่ยงตรง

   =>  STANDARD => สินค้าที่ผลิตเป็นแบบ มาตราฐาน และ มีคุณภาพ

CO =>  COST           => ราคายุติธรรม สำหรับ ผู้ซื้อ ผู้ขาย

 

  ผลิตภัณฑ์ของ DESCO มีอะไรบ้าง ?

 

        ในขณะนี้ผลิตภัณฑ์หลักของ DESCO คือ เครื่องจักรสำหรับ ใช้ใน โรงสีข้าว ทั้ง ในประเทศ และ ต่างประเทศ

มีคุณภาพสูง ในระดับที่สมดุลย์กับราคาขาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของ ลูกค้า

 

        บริษัทมีนโยบาย นำเสนอให้ครอบคลุมครบทั้งขบวนการสีข้าว โดยรับออกแบบพัฒนา ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง และ จัดเตรียมอะไหล่ไว้คอยบริการลูกค้า เครื่องจักรทุกชิ้นของบริษัทจะมีการ รับประกันคุณภาพ และ บริการหลังการขาย แต่ถึงแม้เครื่องจักรจะหมดอายุประกันไป แล้วก็ตามเราก็บริการท่านเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม ดังความหมายของคำว่า DESCO ข้างต้น นอกจากผลิตเครื่องจักรสีข้าวแล้ว ผลิตภัณฑ์ในอนาคตของเราจะคลอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ เช่น ระบบทำความสะอาด, ระบบกำจัดฝุ่น (Bag Filter), โรงงานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น โรงสกัดน้ำมันรำ โรงแป้ง โรงก๋วยเตี๋ยว โรงข้าวโพด โรงอาหารสัตว์ โรงมาสตาด เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะทำการประชาสัมพันธ์ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางเว็บไซต์ และสื่อต่างๆ เป็นลำดับต่อไป

 

         ใครคือผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ DESCO ?

สินค้าภายใต้แบรนด์ DESCO ทุกชิ้น จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดย บริษัท เดสโก เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการจัดจำหน่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรสำหรับ โรงสีข้าว 

นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีโครงการที่จะพัฒนา เครื่องจักรสีข้าว คุณภาพสูง ฝีมือคนไทย เพื่อให้เหมาะกับ พันธุ์ข้าว ของไทย โดยมุ่งหวังให้ โรงสีข้าวไทย สร้างสรรค์ผลผลิตที่ดีและมีกำไร เป็นความภูมิใจของ คนไทย ต่อไปในอนาคต