ทำเนียบลูกค้า กัมพูชา

เนื่องจาก บจก.เดสโกอินเตอร์เนชั่นแนล (เดสโก เอ็นจิเนียริ่ง) ได้วางจำหน่ายเครื่องจักรสีข้าว ไปยังประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนมาก และมีเจ้าของโรงสีจากประเทศไทยเดินทางไปท่องเที่ยว หรือไปเยี่ยมเยือนยังโรงสีในประเทศกัมพูชาบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ทางเดสโกฯ จึงได้ลงรายชื่อ ลูกค้ากัมพูชาไว้เป็นทำเนียบเพื่อให้สามารถติดต่อขอเข้าชมกันได้โดยตรง

 

รายชื่อลูกค้า กัมพูชา (Customer In Cambodia)
ลำดับที่ รายชื่อลูกค้า  (Name) ที่อยู่  (Address) เบอร์โทรศัพท์ (Tel.)
1 Song Hong   (ซองฮอง)  BATTAMBANG  012-927788
2  Heng Ley   (เฮงลาย) BATTAMBANG  TAMOR GOLD DISTRICT  012-923345
3 Chhay Seang   (ชายเชียง) BATTAMBANG  097-2090999
4 Tang Cheng   (ตังเจ็ง)  BATTAMBANG  012-634495
5 Chhong Ki   (ชงกี) BATTAMBANG  012-889123
6 Tew Aeng   (ติวเอียง) BATTAMBANG  012-298484
7 Ngow Meng   (โง้วเม้ง) BATTAMBANG  TAMOR GOLD DISTRICT  012-666620
8 Chhay Kim Ting   (ชายกิมตึง) BATTAMBANG  012-989825
9 Yong Khan   (ยงคัน) BATTAMBANG  012-206120
10 Tew Ree   (ติวรี) BATTAMBANG  012-858531
11 Tang Neang   (ตังเนียง) BANTEAY  MEAN CHEY  012-715071
12 Bone Rat   (โบนรัต)  BATTAMBANG  092-912657
13 Yam Mao   (ยัมเมา)                      BATTAMBANG  012-708345
14 Yam Geng   (ยัมเกง)                    BATTAMBANG  LVEA  088-5555399
15 Oaw Jar   (โอวจา)  BATTAMBANG  012-644399
16 Yin Pu   (ยินปู) BANTEAY  MEAN CHEY  MONGKOL BOREI  012-372520
17 Kong Rith   (คงฤทธิ์) BATTAMBANG  016-530244
18 Ear Tech Kovng   (เอียเต็กกวง)   BATTAMBANG  012-847755
19 Boon Boa   (บูนเบา) BATTAMBANG  012-644399
20 Yum Leuang   (ยัมเลือง) BATTAMBANG  012-682238
21 Ley Se   (ลายไซย์) BATTAMBANG  TAMOR GOLD DISTRICT  012-666595
22 Lian Hou   (เลียนฮัว) BATTAMBANG  TAMOR GOLD DISTRICT  012-889068
23 Soun Hou   (ซุนฮัว) BATTAMBANG  012-350055
24 Pov Tov   (โพว โทว) BATTAMBANG  BAVEL DISTRICT  012-238322
25 Kew Mung   (คิวมึง) BATTAMBANG  012-759313
26 Yam ChanChetra   (ยัมจันเจตรา) BATTAMBANG  092-666665
27 Xia Heng   (เซี้ยเฮง) BATTAMBANG  TAMOR GOLD DISTRICT  012-333301
28 Fang Von   (ฟางวน) BATTAMBANG  097-7999996
29 Yin Guy   (ยิน กาย) BANTEAY  MEAN CHEY  012-590517
30 Ley Chhinn    (ลายชิน) BATTAMBANG  LVEA  097-7558870
31 Yen Weuang   (เย็นเวิง) BATTAMBANG  012-374882
32 Ngek Cheng   (เง็กเช็ง) BATTAMBANG  097-9905519
33 Tew Hur   (ติวเฮอ) BATTAMBANG  012-624140
34 Sok Kuang   (ซกกวง) BANTEAY  MEAN CHEY  MONGKOL BOREI  012-838707
35 Meg Cheng   (เม็กเช็ง) BATTAMBANG  097-9905519
36 Ing Van Moa   (อึ้งวานเมา)  BANTEAY  MEAN CHEY  017-777774
37 Meon Minh   (เมียนเมิน) KAMPONG CHHAM  097-6622777
38 Ki Dina   (กี ดีน่า) BATTAMBANG  092-555534
39 Siv Ley   (ซิวลาย) BATTAMBANG  089-999954
40 Cheng Heng   (เชิงเฮง) BATTAMBANG  089-999969
41 Her Ji   (เฮอจี) KAMPONG SPUEU  012-964868
42 Heng Huch   (เฮงฮุช) BATTAMBANG  BANAN  016-277977
43 Yoon Hong   (ยุนฮอง) KAMPONG CHHANANG  012-530777
44 Somsophal   (สมโสพอล) BANTEAY  MEANCHEY  012-384862
45 Bong Rith   (บองริท) BATTAMBANG  012-350055
46 KONG TRI   (คงตรี) KAMPONG CHHANANG  089-767666
47 MONG DI YO   (มงคีโย) KAMPONG CHHAM  011-555123
48 TIAN EANG HUAT   (เทียน เอียง ฮวด) BATTAMBANG  012-961599
49 LIM CHEA   (ลิมเจีย) BATTAMBANG  012-320099
50 NORM SPIM   (นอม สริม) TAKEW  012-320099
51 YAM SAN   (ยัมชัน) BANTEAY  MEANCHEY  012-666614
52 VING KIANG   (วิงเกียง) KAMPONG CHHAM  012-933737
53 LEE GO LIN   (ลี โก ลิน) PREY VENG  012-933737
54 YIN MAN   (ยินมัน) BATTAMBANG BAVEL DISTRICT  012-555514
55 YIN CHHOL CHHY   (ยินชูชัย) BATTAMBANG KAMPINGPOL  012-205500
56 LOEUNG CHHOY (เลืองชอย) BATTAMBANG THMOLKOL  012-643943
57 NGOW HOUNG (โง้วฮวง) KAMPONG CHHAM  012-956405
58 YAM SANN (ยัมซัน) BANTEAY  MEANCHEY  012-666614
59 JIA TEE (เจีย ตี) BATTAMBANG  LVEA  088-8888877
60 CHAO MAI (เจ้า มัย)  BATTAMBANG  LVEA   012-557979
61 PAK CHHUAY (ปาร์ค จวย)  BANTEAY  MEANCHEY   095-777787
62 HUNG LEEVA (ฮึง ลีวา)  BATTAMBANG   012-777215
63 FANG LY (ฟางลี)  BANTEAY  MEANCHEY PHNOMTOCH   017-888586
64 FANG VY (ฟางวี)  BANTEAY  MEANCHEY PHNOMTOCH   012-667727
65 DY CHAY (ดีชาย)  BANTEAY  MEANCHEY PHNOMTOCH   012-665480
66 CHHENG BONHAM (เช็งโบนธัม)  SEAM REAB, KALANH   012-769371 
67 LAY SONG (ลายซง)  BATTAMBANG, BANANN   012-620251
68 SANN TI (ซานตี)  BANTEAY  MEANCHEY, LAHAL   012-615858
69 KAO NGAG (เก้า แง็ด)  BANTEAY  MEANCHEY   089-999913
70 CHHUAY SOM (จวย ซม)  BANTEAY  MEANCHEY, LVEA   078-718989
71 PAN NARANG (แพน นารัง)  PHNOM PENH   012-440966
72 SINH CHHENG (ซิงเช็ง)  BANTEAY  MEANCHEY, PHNOM-SROK   012-704447
73 LEAN FONG (เหลียน ฟง)  BATTAMBANG   012-389990
74 VUN HOUY (วุนชัว)  BATTAMBANG   012-626094
75 YAM BUNSONG (ยัมบุญทรง)  BANTEAY  MEANCHEY, MONGKUL BOREY   012-565826
76 HENG SOKA (เฮงโสกา)  BATTAMBANG, KAMPINGPOL   012-662616

หมายเหตุ ถ้าโทรศัพท์ไปจากเมืองไทย ต้องใส่รหัสประเทศกัมพูชา 855