SW-9000T ปรับปรุงใหม่

1.เพิ่มหินขัดขาวจาก 5 ก้อนเป็น 6 ก้อน

 

2.ปรับเบรกอิสระ 3 จุด

3.แขนถ่วงน้ำหนักปรับความขาวของข้าวออกแบบใหม่